Doris na svodu 3 letých klisen

21.04.2015 15:30

V dubnu byl v Jiřičné svod 3 letých klisen. Doris zaujala porotu velice svým exteriérem, ale vzhledem k její klidné povaze, neukázala tolik pohybu a dostala známku jen 7,8 b.