Contry bál 2013

Contry bál 2013

Letos se Country bál pořádá při slavnostech Jiřičné a to dne 27.7.2013.

K poslechu bude hrát letos nová kapela - Exil

Občerstvení zajištěno

Taneční představení 

Vsupné 70,-

Přijďte se příjemně pobavit, posedět a zatancovat