Informace o nás

 

Jízdárna Jiřičná historie a součastnost:

Historie obce sahá až do 10. století již ve 13. století se nad touto malebnou obcí rozkládal královský hrad, ze kterého zbyly jen mohutné valy.                          V centu obce se asi dvě stě let rozkládá velký hospodářský dvůr, který byl využíván v nedávné historii místním zemědělským družstvem.                                  V roce 1999 JZD odprodalo jednu hospodářskou budovu manželům Vítovcovým.

Stávající statek sestával ze dvou hospodářských budov, nádvoří a obytných budov. Objekt určený k adaptaci se nachází v severozápadní části obce Jiřičná. Původní hospodářská budova dl. cca 60m byla jednopodlažní s půdním prostorem. 1.NP je klasický zděný objekt ze smíšeného zdiva zastropený valenými cihelnými klenkami do klenutých pasů.Dispozice - v jižní části je jednopodlažní zděná část s původním sklípkem -střední část má klenutý strop, severní část je bez stropu, zde je stodola.


Budova má taškovou pálenou krytinu na sedlové střeše. Střední a severní část během války vyhořela /krov, střecha/ a proto zde byla provedena nástavba- seník. Konstrukce je dřevěná s cihelnými sloupky. Podlaha je dřevěná. V objektu je proveden rozvod pitné vody a el. instalace z dob kolektivizace.

 

Současné využití:  ve zděné části s klenutými stropy jsou stáje pro koně (11 boxů)

                               jižní část je využívána jako sklad krmiv a materiálu

                               severní část slouží jako seník

 

 

-délka turistické sezóny:

Hlavní nápor je v období letních prázdnin. Díky ustájeným soukromým koním, a zájmu dětí z okolí Sušice se jezdí celoročně.

-charakter služeb:

·         Obsedání a výcvik mladých koní

·         Trénink soukromých koní

·         Výcvik jezdců

·         Vyjížďky do terénu

·         Vycházky na koních s vodičem pro nejezdce